Kata Kata Aluan

KATA KATA ALUAN
Jawatankuasa pengerusan bershukur kehadrat Allah S.W.T dengan lempah kurnia dan taufik hidayahNya sebuah rumah anak anak  yatim dan miskin  yang dengan nama KEDIAMAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NUR KASIH telah pun berjaya di tubuhkan.Rumah anak yatim dan miskin ini adalah dibawah pengerusan dan naungan PERTUBUHAN KEBAJIKAN NUR KASIH TAIPING.
Pada masa ini,bilangan anak anak yatim dan miskin yang tinggal dirumah ini adalah seramai 20 orang dan bilangan ini akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kemampuan.Segala pengerusan,pentadbiran dan perbelanjaan anak anak yatim ini adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak jawatankuasa PERTUBUHAN KEBAJIKAN NUR KASIH TAIPING.
Pihak jawatankuasa amat berharap agar penderma penderma budiman dapat menghulurkan derma melalui derma ikhlas berbentuk wang ringgit,makanan atau apa jua sumbangan yang dapat memberi manfaat kepada anak anak yatim dan miskin.
Buat masa ini sumber kewangan  untuk tujuan ini adalah semata mata dari derma yang diterima dari dermawan dermawan yang budiman.Pihak jawatankuasa amat mengalu alukan sebarangan bentuk sumbanagn kearah menjayakan hasrat murni ini.Semoga Allah S.W.T memberi taufik dan hidayahnya kepada dermawan sekalian.
Wabillahhitaufik Wassalam.
Zulkepely bin Othman
Pengerusi
Pertubuhan Kebajikan Nur Kasih Taiping
Taiping,Perak D.R

Sabda Rasulullah S.W.T bermaksud
*Sesungguhnya Allah Taala menolong hambanya selagi mana hambanya itu menolong saudaranya.*

SEJARAH PENUBUHAN
Kediaman anak anak yatim dan miskin Nur Kasih Taiping ini diilhamkan oleh jawatankuasa bagi mewujudkan sebuah rumah yang lebih sempurna bagi menempatkan anak anak yatim dan miskin jawatankuasa dibentuk bagi menjayakan hasrat ini.
Setelah mendapat kata sepakat,maka 1hb.June 2010 jawatankuasa bersetuju menamakan pertubuhan ini dengan nama Pertubuhan Kebajikan Nur Kasih Taiping dan menamakan rumah anak anak yatim dan miskin ini dengan nama Kediaman Anak Anak Yatim Dan Miskin Nur Kasih Taiping.
Setelah itu,sebuah surau lama telah dipohon dan mendapat kelulusan dari pejabat agama dan baitulmal bagi menempatkan semua anak anak yatim dan miskin ini.Setakat ini seramai 20 orang anak anak yatim dan miskin ditempatkan di kediaman ini.Bilangan ini akan ditambah mengikut kemampuan pertubuhan.

OBJEKTIF
1.Memberi keperluan asas kepada anak anak seprti makan dan minum,tempat tinggal,peralatan sekolah dan lain lain mengikut kemampuan pertubuhan.
2.Memberi pelajaran akademik dan ilmu ugama yang secukupnya kepada anak anak di bawah jagaan pertubuhan.
3.Mendidik anak anak menjadi insan yang berguna di masa hadapan dan membantu memajukan diri.
4.Melatih anak anak berdikari.